اطلاعات مراسم

شب شـهادت امـام هـادی علـیه الـسلام

ســخــنــران: حــــاج‌ عــلــی ‌قــربـانــی

با مداحی :حــاج‌ محمدرضــا طـاهـری

کـربـــلایـــی‌ حـــســـیـــن‌ طاهـــــری

سـه‌شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱| ۳ رجب ۱۴۴۴