اطلاعات مراسم

جشن ولادت با سعادت حضرت زهرا (س)

سخنران: اسـتاد عـلی اکــبـر رائـفـی پـــور

بامداحی :حـاج مــحـمــدرضــا طاهـــری
حــــــاج احـــــمــــد نــیــکــبــخــتــیــان
کــــربـــلایـــــی حــــســــیــن طاهـــــری
کــــربــــلایــــی ســــــجــــاد مـــحمــدی

پنج‌شنبه۲۲‌دی ماه | ۱۹جمادی الثانی۱۴۴۴