اطلاعات مراسم

قرائت دعای پر فیض کمیل در لیلة الرغائب

ســخــنــران: شــیــخ احــمـد مــحـلاتــی

با مداحی:حــاج‌ مـحـمــدرضــا طـاهــری
حــــــــاج حــــنــــیــــف طــــــاهــــــری
کــربـــلایــــی‌ حـــــســـیـــن‌ طاهـــــری

پنج‌شنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱| ۵ رجب ۱۴۴۴