اطلاعات مراسم

شب‌سوم‌‌عزاداری‌دهه‌ی‌سوم محرم‌۱۴۴۴

سـخـنـران : حجت‌الاسلام‌ محــمدزمانی

با مـــداحی: حـاج مـرتـضـــی طاهـــری
حــــــاج مـــــحـــــســـــــن طاهـــــــری
حــــاج مـــحــــــمــــــود کـــریـــمــــــی
حـــــاج ابـــراهـــیـــــم رحـــیـــــمــــــی
کـــربـــلایـــــی حــســـیـــن طاهـــــــری

شنبه ۲۹مرداد۱۴۰۱ | ۲۲محرم‌الحرام۱۴۴۴