اطلاعات مراسم

شب‌دوم‌‌عزاداری‌دهه‌ی‌سوم محرم‌۱۴۴۴

سـخـنـران : حجت‌الاسلام‌ محمدزمانی

با مـــداحی: حـاج مـرتـضـی طاهـــری
حــــــاج مـــــحـــــســـــن طاهــــــری
کـــربـــلایـــی حــســـیـــن طاهـــــری

جمعه ۲۸ مرداد۱۴۰۱ | ۲۱محرم ۱۴۴۴