اطلاعات مراسم

شب‌چهارم‌‌عزاداری‌دهه‌ی‌سوم محرم‌۱۴۴۴

سـخـنـران : حجت‌الاسلام‌ محــمدزمانی

با مـــداحی: حـاج مـرتـضـــی طاهـــری
حــــــاج مـــــحـــــســـــــن طاهـــــــری
حــــاج ســـعــــــیــــــد حـــدادیـــان
کـــربـــلایـــــی حــســـیـــن طاهـــــــری

یکشنبه ۳۰مرداد۱۴۰۱ | ۲۳محرم‌الحرام۱۴۴۴