اطلاعات مراسم

مجلس روضـه و عــزاداری ایام‌ شهادت‌

حــضــرت ام‌الــبــنــیــن سلام‌الله‌علـیها

سخنران:حجت‌الاسلام‌جوادمحمدزمانی

با مـداحی :حــاج محمدرضا طاهــــری

کـــربــــلایـــی حــســــیــــن طاهـــــری

پنجشنبه۱۷بهمن۹۸|۱۱جمادی‌الثانی۱۴۴۱