اطلاعات مراسم

مجلس عزاداری سومین شب شهادت
حـــضـــرت زهـــرا ســــلام‌الله‌علــیها

مراسم یادبــود شـــهـــدای مقـــاومت

سخنران:حجت‌الاسلام حامد کاشانی

با مداحی : حـــاج منصـــور ارضـــی
حــــــاج حــــــســــــیــــــن ســــازور
حــــــاج ســـعـــیـــد حـــــدادیــــــان
حـــاج مـــحـــمـــود کـــــریــــــمــــی
حــــاج مـــحـــمـــدرضــــا طاهـــــری
حـــاج سیـــد مجـــید بنـــی فاطـــمه
کـــربــلایـــی محمدحسین حـدادیــان
کـــربــــلایـــــی حـســـیــن طاهــــری

جمعه۱۱بهمن‌ماه۹۸| ۵جمادی‌الثانی۱۴۴۱