اطلاعات مراسم

شب سیزدهم ماه مبارک‌ رمضان ۱۴۴۱

ســخنــران : حجت‌الاسلام‌ عــلی پناه

مـــداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری

پنج‌شنبه۱۸اردیبهشت۹۹|۱۳رمضان۱۴۴۱