اطلاعات مراسم

شب دوازدهم ماه مبارک‌ رمضان ۱۴۴۱

ســخنــران : حجت‌الاسلام‌ عــلی پناه

مـــداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری

چهارشنبه۱۷اردیبهشت۹۹|۱۲رمضان۱۴۴۱