اطلاعات مراسم

شب‌ولادت‌ امام‌حسین‌ علیه‌السلام

سخنــــران:شیـــخ‌مصـطفی‌کرمــی

مداحان:حاج‌محـــمـــد‌رضا‌طاهری

کــــــربـــــلایـــی‌حســــین‌طاهری

پنجشنبه‌۴اسفند‌ماه‌۱۴۰۱|۲شعبان ۱۴۴۴