اطلاعات مراسم

مراسم‌شب‌شهادت‌امام‌موسی‌کاظم(ع)

سخنــــران:شـــیـــخ‌احــمد‌مـــحلاتـــی

مداحان:حاج‌محــــمد‌رضـا‌طـــاهــــــری

کــــــربـــــلایـــــی‌حســــین‌طـــاهــــری

چهارشنبه۲۶بهمن‌ماه ‌۱۴۰۱|۲۴رجب۱۴۴۴