اطلاعات مراسم

جــشــن ولادت‌ پیامبر اکــرم‌ ( ص )
و امــام جــعــفــر صادق علیه‌السلام

سخنران : شـیــخ احــمــد مـحـلاتـی

با مـداحی :حـاج محمدرضا طاهــری
کــربـــلایــــی حــســیــــن طاهــــری

پنجشنبه۲۱مهر۱۴۰۱|۱۶ربیع‌الاول۱۴۴۴