اطلاعات مراسم

ایام ولادت امام حسن عسکری(ع)

و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

یادبود شهدای‌مظلوم‌حادثه‌ی‌ تروریستی

حرم‌حضرت‌احمدبن‌موسی‌شاهچراغ(ع)

ســخـنــــران : حــاج عــلــی قــربــانــی

مــداح: حــاج مــحــمــدرضــا طــاهــری
کــــربــــلایــــی حــســــیــن طــاهــــری

سه‌شنبه ۱۰ آبــان‌ماه۱۴۰۱ | ۶ربیع‌الثانی۱۴۴