اطلاعات مراسم

جشن‌ولادت‌حضـــرت‌امیر‌المومنین‌علی(ع)

سخنــــران:شیــــخ‌مصـــــطفــی‌کرمــــی

مداحان:حــــــاج‌رضــــاپــــــــور‌احـــمـــد
حاج‌محـــمــــــد‌رضـــــــا‌طــــــاهــــــــری
حــــاج احمـــــد نیـــــــکـــبخـــــــتیــــان
کــــــربـــــلایــــــی‌حســــین‌طـــــاهــــری

جمـعه‌۱۴بهمــــن‌ماه‌۱۴۰۱| ۱۲ رجــــب ۱۴۴۴