اطلاعات مراسم

شب پنجم ماه مبارک رمـضان ۱۴۴۳

ســخنـــران : شــیــخ مهـدی شریف

با مداحی : حاج محمدرضا طاهری
کــربــلایــی حــســیـــن طاهـــــری

چهارشنبه۱۷فروردین۱۴۰۱|۴رمضان

[ هدیه به شهیدان جنیدی ]