اطلاعات مراسم

شب چهارم ماه مبارک رمـضــان ۱۴۴۳

ســخنـــران : شــیــخ مهـدی شریف

با مداحی : حاج محمدرضا طاهـری
کـــربــلایـــی حــســیـــن طاهــــری

سه‌شنبه۱۶فروردین۱۴۰۱ | ۳رمضان۱۴۴۳

[ هدیه به شهید محمدرضاشفیعی ]