اطلاعات مراسم

شب هفدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

ســخنــران : حجت‌الاسلام‌ عــلی پناه

مـــداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۹۹ | ۱۷ رمضان۱۴۴۱