ثبت نام خادمین هیات

تذکرات مهم:
1- لطفا نسبت به تکمیل فرم ذیل بر اساس توانمندی، زمان آزاد، فاصله مکانی و ... اقدام فرمایید تا خادمان هیأت بتوانند نسبت به بکارگیری شما در قسمتهای مختلف هیأت تصمیم درست را اتخاذ کنند.
2- لطفا درصورتیکه فرم را در سایت نوریه تکمیل می نمایید، از تکمیل کردن فرم مشابه در سایت فدک اجتناب نمایید.
3- پس از تکمیل فرم، از ارسال پیام در نرم افزارهای فضای مجازی هیأت خودداری فرمایید. خادمین هیأت پس از بررسی فرم های ارسالی، با شما تماس خواهند گرفت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تولد(Required)

آدرس

اطلاعات تماس

آدرس فضای مجازی

تخصص(Required)
در این قسمت حداقل یک خط درخصوص رشته همکاری تان (تخصص) با ذکر جزئیات توضیح دهید مثال: (تأسیسات و برق: اینجانب در حوزه برق کشی تسلط دارم و مایل به همکاری در این حوزه می باشم.)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .