اطلاعات مراسم

مــراســم قــرائــت دعــای پـرفــیـض کمیل

سخنران:حجت‌الاسلام‌ احسان‌بی‌آزار تهرانی

بامــداحی : حـــاج محمــــدرضـا طاهـــــری
کـــربــــلایــــــی حـــســـیــــن طاهـــــــــری

پنجشنبه هفدهم مهـرماه ۱۳۹۹ / بیست صفر ۱۴۴۲