اطلاعات مراسم

شب‌پنجم‌عزاداری‌دهه‌ی‌سوم محرم‌۱۴۴۴

سـخـنـران : حجت‌الاسلام‌ محــمدزمانی

با مـــداحی: حـاج مـرتـضـــی طاهـــری
حــــــاج مـــــحـــــســـــــن طاهـــــــری
حــــاج مــحــــــمــــــد رضـــا طاهـــری
کـــربـــلایـــــی حــســـیـــن طاهـــــــری
کـــربـــلایـــــی حــســـیـــن خلـــــجـی

دوشنبه ۳۱مرداد۱۴۰۱ | ۲۴محرم‌الحرام۱۴۴۴