اطلاعات مراسم

شب‌‌سیزدهم‌ماه‌مبارک‌رمضان۱۴۴۳

سخنران:حجت‌الاسلام‌‌مسعودعالی

با مداحی : حـاج‌ مـحـسن‌ طاهـری
حـــاج مـحـمــدرضـا طاهـــــــــری
کــربــلایــی حــســیـــن خـلـجــی
کــربــلایــی حــســیـــن طاهـــری

پنجشنبه۲۵فروردین۱۴۰۱|۱۲رمضان

[ هدیه به شهید حاج رضا فرزانه ]