اطلاعات مراسم

شب‌ شهــادت حضرت‌ معــصــومه ( س )

سخنران:حجت‌الاسلام‌سیدحسین‌مومنی

با مداحی : حــاج مـحـمـدرضا طاهـــری

کــــربـــلایـ‌ـــی‌ حــســــیــــن طاهـــــری

جـمعه ۱۵ آذرمــاه ۹۸ | ۹ ربیع‌الثانی۱۴۴۱