اطلاعات مراسم

شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان۱۴۴۱

سخنــران : شـــیـــخ عـــلـــی سعـــیدیـــان

مـداح : حـــاج مــحـــمـــــدرضــا طاهـــری

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ | ۲۴ رمضان۱۴۴۱