اطلاعات مراسم

شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان۱۴۴۱

مـداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری
کــربــلایــــی حـــســیــن طاهــــری

یکشنبه۲۸اردیبهشت ۹۹ | ۲۳رمضان۱۴۴۱