اطلاعات مراسم

شب بیستم‌ودوم ماه مبارک رمضان۱۴۴۱

مـداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری
کــربــلایــــی حـــســیــن طاهــــری

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۹ | ۲۲ رمضان۱۴۴۱