اطلاعات مراسم

شب بیستم و یکم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

ســخـــنـــران : آیـــت الله رئیـــســـی

مـداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری

جمعه۲۶اردیبهشت۹۹|۲۱رمضان۱۴۴۱