اطلاعات مراسم

شب بیستم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

مـداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری
کــــربــلایــی حــســیــــن طاهــــری

پنج‌شنبه۲۵اردیبهشت۹۹|۲۰رمضان۱۴۴۱