اطلاعات مراسم

نماهنگ : امام بی حرم

مداح :حاج محمدرضا طاهری

شاعر : فرهاد ندرخانی

تنظیم : محمد مصباح

تدوین : سید علیرضا قاسمی

ترجمه : محمدحسین سعد