اطلاعات مراسم

جشن ولادت امام حسن عسکری ( ع )
همراه با قرائت دعـای پرفیض کـمـیـل

با مداحی :حاج مـحـمـدرضا طاهـــری
کــــربـــلایـ‌ــی‌ حــســیــــن طاهـــــری

پنجشنبه۱۴آذرماه۹۸| ۸ربیع‌الثانی۱۴۴۱