اطلاعات مراسم

مراسم بزرگداشت سردار بزرگ سپهبد شهید
حــــــــاج قــــــاســــم ســــلــــیــــمــــانــــی،
شهــــید ابومهدی‌الـــمهندس‌ و دیگر شهــــدا

در حضــــور رهـــبــــر معظم انقلاب اسلامی

با مداحی : حــــاج مـــحــــمدرضا طاهــــری
و کـــربــــلایــــــــی حــــسیــــن طاهـــــــری

درحسینیه امام‌خمینی(رحمه‌الله)برگزار شد.