اطلاعات مراسم

‌شب‌‌ بیست‌وپنجم‌ ماه‌‌مبارک‌رمضان۱۴۴۳

ســخــنــران : شــیخ مهـدی حسن آبادی

با مداحــی : حـــاج محمدرضا طاهـــری
کــربـــلایـــــی حـــســیـــــن طاهــــــری

سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌۱۴۰۱ | ۲۴ رمضان

[ هــدیـه بــه شهید محمود پیربداقی ]