اطلاعات مراسم

شب‌‌بیست‌وچهارم‌ماه‌‌مبارک‌رمضان۱۴۴۳

ســخــنــران : شــیخ مهـدی حسن آبادی

با مداحــی : حـــاج محمدرضا طاهـــری
کــــــربــــلایــــــی امــــیــــن قــــدیــــم
کــربـــلایـــــی حـــســیـــــن طاهــــــری

دوشنبه۵اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ | ۲۳ رمضان

[ هــدیـه بــه شهید عبدالله اسکندری ]