اطلاعات مراسم

‌شب‌‌بیست‌ودوم‌ ماه‌‌مبارک‌رمضان۱۴۴۳

سخــنــران : شیخ مهـدی حسن آبادی

با مداحــی : حاج محمدرضا طاهــری
حــــــاج مــــــوســــــی رضــــــایـــی
کــربـــلایــــی حــســیـــــن طاهــــری

شــنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۴۳ | ۲۱ رمضان

[ هـدیـه به شهید محمود امان الهی ]