اطلاعات مراسم

شب‌اول‌‌عزاداری‌دهه‌ی‌سوم محرم‌۱۴۴۴

سـخـنـران : حجت‌الاسلام‌ محمدزمانی

با مـــداحی: حـاج مـرتـضـی طاهـــری
حــــــاج مـــــحـــــســـــن طاهــــــری
حــــــاج ابـــراهـــیـــم رحـــیـــمـــــی
کـــربـــلایـــی حــســـیـــن طاهـــــری
کــــربـــلایـــی عــلـیــرضــا طاهـــری

پنج‌شنبه ۲۷مرداد۱۴۰۱ | ۲۰محرم۱۴۴۴