اطلاعات مراسم

مراسم جشن ولادت امام زمان(‌ عج )

سخنران : شیــخ مهــدی حسن آبادی

مداح : حــاج مـحـمــدرضا طاهـــری
کــربــلایــی ابــراهــیــم رحــیــمــی
کــــربـــلایـــی حـســـیــن طاهـــری

جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰|۱۵شعبان۱۴۴۳