اطلاعات مراسم

شب دهم مــاه مــبـــارک رمــضــان ۱۴۴۳
شب‌شهادت‌حضرت‌خدیجه‌سلام‌‌الله‌علیها

با سـخنـرانی : شــیــخ مصطفی کــرمی

با مداحی : حــاج محمــدرضــا طاهــری
کــــربــــلایــــی حـســیـــن طاهــــــــری

دوشنبه۲۲فروردین ۱۴۰۱ | ۹ رمضان۱۴۴۳