اطلاعات مراسم

کانال رسمی حاج محمدرضا طاهری, [8/3/2022 4:33 PM]
شـــب پنجم مـــــحـــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخـنـران : دکــتـــر حشـمـت‌الله قـنــبری

بامداحی : حــاج محــمــدرضـا طاهــــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

سه‌شنبه۱۱مرداد۱۴۰۱ | ۴محرم‌الحرام۱۴۴۴